Avís legal

El Consell Comarcal del Maresme posa a disposició dels usuaris el present document, per donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d'ús.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d'usuari, comprometent-se a l'observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fos aplicable.

El Consell Comarcal del Maresme es reserva el dret de modificar qualsevol mena d'informació que pogués aparèixer en el lloc web, sense que existeixi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació en el lloc web.

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, codis i qualsevol altre material són propietat d’El Consell Comarcal del Maresme o de tercers que hagin autoritzat l'ús d'aquests continguts.

Els drets de propietat intel·lectual o industrial sobre la informació continguda en aquest lloc web (textos, dissenys, gràfics, imatges) són de titularitat d' El Consell Comarcal del Maresme i dels seus autors i tenen la consideració d'obres protegides, de conformitat la Llei de Propietat Intel·lectual vigent, essent igualment d'aplicació els tractats internacionals subscrits en la matèria.

L'usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, els seus continguts i serveis, de conformitat amb la llei i el present Avís legal. A aquest efecte, l'usuari ha d'abstenir-se de fer servir qualsevol dels serveis amb fins o efectes il·lícits, prohibits o lesius dels drets i interessos de tercers.

Està autoritzat l'ús personal, no comercial. Es prohibeix expressament tot ús o reproducció comercial de qualsevol dels textos, imatges o materials de qualsevol mena que es trobin en aquest web, sense autorització expressa d'El Consell Comarcal de Maresme.

1. Política de privacitat i tractament de dades

Quan per a l'accés a determinats continguts o servei sigui necessari facilitar dades de caràcter personal, els usuaris poden consultar aquesta pàgina: https://www.ccmaresme.cat/politica-de-privacitat-i-proteccio-de-dades-2

2. Cookies

L'empresa es reserva el dret d'utilitzar la tecnologia cookie en l'espai web, a fi de reconèixer-lo com a usuari freqüent i personalitzar l'ús que realitzi de l'espai web mitjançant la preselecció del seu idioma, o continguts més desitjats o específics. Les cookies recopilen l'adreça IP de l'usuari sent Google el responsable del tractament d'aquesta informació.

Les cookies són fitxers enviats a un navegador, per mitjà d'un servidor web, per a registrar la navegació de l'usuari en l'espai web, quan l'usuari permeti la seva recepció. Si vostè ho desitja pot configurar el seu navegador