La població maresmenca presenta un índex d’envelliment del 135,7%